IV - EXCEL 2007/2010

Poslovni ljudi svakodnevno rade razne vrste proračuna, statistika, analiza itd. korišćenjem raznih tabela. Upravo zbog toga postoje računarske aplikacije koje omogućavaju tabelarnu obradu podataka.
Popularna aplikacija za tabelarne proračune, dеo softverskog paketa Microsoft Office, je Microsoft Excel (MS Excel).
 
Pokazivači miša u Excel-u
Pokazivači miša u excel u from Zorica ProkopicKontrolni zadatak  - objavljeno 15.3.2018. 

Prva grupa:
Ukupno se računa kao zbir bodva sa kolokvijuma i ispita, s tim što se bodovi množe sa odgovarajućim koeficijentom. Efikasnost se računa proporcijom, u odnosu na prosečna broj ukupnih bodova. Za adrese ćelija koje sadrže 0,3 i 0,7 upotrebiti apsolutno adresiranje.


Druga grupa:
Ukupno za isplatu se računa na sledeći način: broj radnih sati množi se sa cenom sata, broj sati bolovanja množi se sa cenom sata umanjenom za 30%, a broj sati prekovremenog rada se množi sa cenom uvećanom za 50%.  Za adrese ćelija koje sadrže 50%, 30% i 300,00 upotrebiti apsolutno adresiranje.


Preporuka za rad:

 • Odredite tip podatka za ćellije, pre unosa.
 • Koristite autofill opciju za popunjavanje rednog broja.KONTROLNI ZADATAK - OBJAVLJENO 20.3.2018.

Prva grupa
Vrednosti  zasenčenih polja dobijaju se upotrebnom odgovarajućih formula.
Objašnjenje: Za izračunavanje maloprodajne cene potrebno je kreirati formulu koja može da se iskopira u naredne ćelije. Kad kreirate formulu za prvu maloprodajnu cenu, ćeliju koja se odnosi na procenat 3% selektujte i upotrebite tipku na tastaturi F4. Pojaviće se dolarski znaci  - njihova uloga je da spreče promenu adrese te ćelije, odnosno da obezbede apsolutno adresiranje te ćelije.Druga grupa
Vrednosti zasenčenih ćelija dobijaju se upotrebom odgovarajućih formula. PDV je dodatak na cenu.
Objašnjenje: Za izračunavanje cene sa PDV-om  potrebno je kreirati formulu koja može da se iskopira u naredne ćelije. Kad kreirate formulu za prvu cenu sa PDV-om, ćeliju koja se odnosi na procenat 20% selektujte i upotrebite tipku na tastaturi F4. Pojaviće se dolarski znaci  - njihova uloga je da spreče promenu adrese te ćelije, odnosno da obezbede apsolutno adresiranje te ćelije.Preporuka za rad:
 • Odredite tip podatka za ćellije, pre unosa.
 • Koristite autofill opciju za popunjavanje rednog broja.
 • Kreirajte formule tako da možete da ih kopirate u naredne ćelije. Obratite pažnju na apsolutno adresiranje (objašnjenje).KONTROLNA VEŽBA - OBJAVLJENO 26.3.2018.


Ove vežbe možete uvežbavati tokom prolećnog raspusta. Po povratku sa raspusta, istu ili sličnu vežbu ćemo raditi kao kontrolnu vežbu.
Preporuke za rad:
 1. Proverite da li su regionalne postavke (Control Panel/Regional and Language Settings) podešenje na Serbian Latin. Ako nisu, korigujte postavke, sačuvajte izbor.
 2. Pokrenite Excel
 3. Formirajte zaglavlje tabele
 4. Za drugu grupu
  1. Popunite redne brojeve koristeći opciju Fill Series (AutoFill)
  2. Selektujte područje cele tabele i postavite vidljive okvire (Borders)
  3. Formatirajte ćelilje u kolonamam prema tipu podatka koji sadrže:
   1. rbr je broj bez decimala
   2. Tromesečje je tekst.
   3. Školska godina - tekst
   4. sunđer, kreda, flomaster - broj bez decimala
  4. Za zbirni prikaz potrošnje koristiti sumif naredbu i apsolutno adresiranje ćelija. 
 5. Za prvu grupu
  1. Sve potrosnje, rbr i godina su broj bez decimala
  2. Godišnje doba i mesec su tekst
 6. Popunite podatke. Tačnost unetih podataka neće uticati na ocenu.
 7. Detalje kao što su: poravnanje i prelom teksta, spojene ćelije, vrste brodera (llinija), boje ćelija, utiču na ocenu, ali sa mallim broje bodova. Zbog toga preporučujem da se tim detaljima bavite na kraju vežbe.
 8. Funkcije koje se koriste u ovoj vežbi su sum i sumif.
 9. Video uputstvo za vežbu "Evidencija potrošnje struje, vode i gasa" možete pogledati ovde.
 10. Video uputstvo za vežbu "Evidencija nabavke školskog pribora" možete pogledati ovde.


VALIDACIJA, CONDITIONAL FORMATING, SORT, FILTER

Datum objavljivanja: 22.4.2018. Vreme objavljivanja: 14:31


Video uputstvo ćete pronaći ovde.


Lookup funkcija

Pogledajte vežbu na ovom linku, odradite je na svom računaru. Pažljivo pročitajte uputstva, primenite prethodna znanja iz ekscela. Na času ćemo za ocenu raditi sličnu vežbu.

Još jedna vežba za Lookup, ali i funckijama koje smo ranije učili, nalazi se ovde.Препоручујем одличну ПДФ књигу, у издању Ланако едукације:
http://www.eobrazovanje.com/Osnovno/nastavnici/usavrsavanje/StrucnoUsavrsavanje/Napredna%20obuka/Napredni%20Excel%20(1).pdf
Кликни  на линк, преузми књигу и вежбај. :)

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.