четвртак, 24. март 2016.

E13 - 49. i 50. čas Računarstva i informatike

Nastavna tema: Tabelarni proračuni

Nastavna jedinicia: 1. Podešanje radnog okruženja. 
                                  2. Tipovi podataka.


Samoveluacija dvočasa:

Dvočas je protekao sasvim dobro. Početni problemi sa računarskom opremom su oduzeli nekoliko minuta na počektu časa. Učenici su bili aktivni, odgovarali su na pitanja, pokazali zainteresovanost i inicijativu. U velikoj meri su usvojili ključne pojmove i ovladali potrebnim veštinama. To pokazuju i rezultati testa. Međutim, završni deo časa (povratna informacija o uspešnosti elektronskog testa, 
izrada mapa uma i evaluacija od strane učenka, ) nije rezalizovana, jer je zvonilo za kraj časa. 


Korekcija:

Ubuduće, usmena uputstva za izradu vežbe kombinovati sa  pisanim uputstvima i više iskoristiti vršnjačko učenje. Mapu uma radićemo u uvodnom delu sledećeg dvočasa. Rezultate elektronskog testa postavljam na blog.


Procena ostvarenosti ishoda - rezultati elektronskog testaKliknite na link ispod ovog teksta i popunite kratak upitnik. Upitnik je anonimam, odnosno, nije potrebno upisati ime i prezime. 

http://goo.gl/forms/Ysq7t5pJAL