уторак, 27. март 2018.

Priprema za kontrolni zadatakPriprema za kontrolni zadatak        


Predmet: Računari i programiranje

Oblast: Programiranje

4.4.2018 - završeno postavljanje rešenja. 

Bodovi za svaki zadatak dati su u zagradama, iza rešenja. Kriterijum ocenjivanja možete pogledati ovde.


LINIJSKA STRUKTURA:

1. U jednoj prodavnici mobilnih telefona cene su izražene u evrima. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program koji cene u evrima pretvara u dinare, po važećem kursu. ----> Rešenje.  (15)

2. Jedan pasionirani ljubitelj slatkiša, poželeo je da izračuna koliko kalorija svakoga dana unese, konzumirajući svoje omiljene bombone. Sa ambalaže je pročitao koliko kalorija sadrži 100g rafaelo kuglica, 50g toblerona, 100g čokoladnih bananica i 50g crne čokolade. Ako dnevno unese X grama rafaelo kuglica, Y grama toblerona, Z grama čokoladnih bananica i V grama crne čokolade, koliko kalorija je uneo? ---->Rešenje (30)

3. Domaćica je skuvala X litara paradajz soka. Koliko boca zapremine 0,75ml joj je potrebno?---->Rešenje (15)

4. Ako je za 10 litara soka od pomorandže potrebno iscediti 3kg pomorandži, koliko se soka može iscediti od N kg pomorandži?----> Rešenje (21)

5. Trgovac računa cenu proizvoda na sledeći način: Nabavnu cenu umanjuje  za procenat rabata, uvećava za procenat trgovačke marže i dodaje fiksni iznos od 0.05 din. Ako je nabavna cena X dinara, procenat marže Y, procenat rabata Z, kolika će biti krajnja (maloprodajna) cena proizvoda?----> Rešenje (30)


RAZGRANATA STRUKTURA:


1. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: odrediti da li je zbir dva cela broja paran ili neparan broj. ----> Rešenje (21)

2. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: odrediti da li je ostatak pri deljenju broja x, brojem y paran ili neparan broj.---->Rešenje (24)

3. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak : Ako se datum unosi kao tri broja, D, M, G odrediti da li je datum logičan (M manje ili jednako 12; ako je godina prestupna, a uneti mesec je 2, datum mora biti manji ili jednak 29, u suprotnom manji ili jednak 28; za ostale mesece smatraćemo da je broj dana 30. Za prestupnu godinu uzećemo samo uslov da je deljiva sa 4).---->Rešenje  (45)

4. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: Ukoliko je uneti broj x paran, izračunati njegov koren, u suprotnom, izračunati njegov kvadrat.---->Rešenje (18)

5. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: Ako automobil dnevno prelazi X km, da li će za N dana potrošiti L litara goriva, ako se zna da na 100km troši Y litara goriva. ---->Rešenje (30)
CIKLIČNA STRUKTURA:

Za ove zadatke potrebno je uraditi samo algoritam i test primer za bar tri ciklusa.

1. Sabrati sve brojeve prve i druge stotine.-----> Rešenje (10)

2. Pomnožiti zbir brojeva prve stotine sa ostatkom pri deljenju broja X brojem Y. ---->Rešenje (15)

3. Izračunati prosečnu vrednost temperature za mesec februar, ako je temperatura merena svakog dana, tri puta dnevno. ----->Rešenje (18)

4. U skupu od N prirodnih brojeva, izračunati zbir brojeva deljivih sa 3 i zbir brojeva deljivih sa 2, pa odrediti njihovu apsolutnu razliku.----->Rešenje (20)

5. Ako se početni broj X sukcesivno uvećava za 2*i, kolika će biti njegova vrednost na kraju ciklusa. ----->Rešenje (25)