уторак, 23. мај 2017.

Нова вежба за контролни

За ученике одељења Г11, Е13, М12


Вежба из области Табеларни прорачуни (Микрософт Ексел) приказана је на слици. Обједињује неколико  формула и функција које је потребно да знате. Сугерисала сам функције које је потребно користити. За сва питања, можете ми се обратити коментаром на блогу, поруком на и-мејл, или на допунској настави, средом у пола осам (7:30). 


петак, 17. март 2017.

Zadaci za kontrolni - M11Zadaci iz programiranja


PRVA GRUPA


1. Nacrtati algoritam i napisati program kojim se određuje ostatak pri deljenju broja x brojem y.

2. Nacrtati algoritam i napisati program kojim se proverava deljivost broja x brojem y.

3. Nacrtati algoritam i napisati program kojim se određuje zbir samo parnih brojeva od n slučajno unetih celih brojeva.


DRUGA GRUPA

1. Nacrtati algoritam i napisati program kojim se određuje obim kružnice poluprečnika r.

2. Nacrtati algoritam i napisati program kojim se određuje koji ostatak je veći: ako broj x delimo sa y ili broj x delimo sa z.


3. Nacrtati algoritam i napisati program kojim se određuje zbir svih brojeva daljivih sa 3, od n slučajno učitanih celih brojeva.


NAPOMENA: Za svaki zadatak uraditi test primer kojim se proverava ispravnost algoritma ili programa.

Srećno! :)