понедељак, 11. јун 2018.

За одељење Г11

Извињавам се због кашњења, изазваног техничким проблемима у кабинету информатике. Ипак, имате сасвим довољно времена да научите одговоре на ова питања.

1.Шта је рачунарска мрежа?

2. Наведи шта све умрежени рачунари могу да деле међусобно?

3. Која мрежа елиминише потребу за циркулацијом докумената у папирној форми у оквиру једне организације, фирме, установе...

4. Генерално су јавно доступне мреже су _________________

5. Ко је провајдер?

6. Повезивање различитих платформи у једну рачунарску мрежу није могуће. ДА НЕ

7. Ко је клијент у рачунарској мрежи?

8. Опиши коаксијални кабл?

9. Шта је то заробљено у фибер-оптичком каблу?

10. Овај комуникациони медијум је релативно јефтин, широко применљив и лак за постављање. То је __________________________________

11. Битан недостатак ових система је осетљивост на сметње у околини као што су снежна олуја и јака киша. Који је то систем?

12. Капацитет оптичких влакана је од до.

13. Колики број линкова је потребан за 7 рачунара ако желимо да их повежемо у потпуно повезану рачуанрску мрежу?

14. Ако једна радна станица испадне из рада, пада цела мрежа. То је карактиреситика које мрежне топологије?

15. Шта је IP адреса?

 

Biologija 3M [Krug] 2015 OPT by Deli Radivoje

понедељак, 4. јун 2018.

Računarske mreže - pitanja i odgovori

1. Šta je računarska mreža?

Dva ili više računara povezanih tako da mogu da koriste zajedničke hardverske i softverske resurse nazivamo računarskom mrežom.

2. Šta je sve moguće deliti u računarskoj mreži?

U računarskoj mreži povezani računari dele podatke, programe i uređaje (na primer štampače i hard diskove).

3. Po kom kriterijumu se računarske mreže dele na lokalne i široko-pojasne?

Kriterijum za ovakvu podelu je prostor koji mreže pokrivaju.

4. Internet spada u koju vrstu mreže?

Internet je širokopojasna mreža, našira moguća, odnosno globalna računarska mreža.

5. Čime su računari u mreži povezani?

Računari koji čine računarsku mrežu su međusobno povezani komunikacionim linijama.

6.  Navedi vrste komunikacinoih linija u računarskoj mreži.

Komunikacioni linije možemo podeliti na žičane i bežične. Žičane komunikacione linije su upredene parice, koaksijalni kabal i fiber-optički kabal, a bežične komunikacione linije su mikro talasi, satelitski sistemi i radio talasi.

7. Koji problem je izražen kod mikrotalasnih sistema

Izražen je problem optičke vidljivosti, a to znači da između predajnika i prijemnika ne sme da postoji fizička prepreka.

8. Koju vrstu signala koristi fiber-optički kabal?

Koristi svetlosni signal.

9. Ako su računari povezani u jednu liniju, pri čemu ispadanje iz rada jednog računara izaziva prekid rada cele mreže, o kojoj vrsti topologije govorimo?

Govorimo o topologiji magistrale.

10. Kako se zove teorijska topologija, koja se u praksi ne sreće?

To je topologija potpuno povezanih računara.


понедељак, 28. мај 2018.

Za M-12 - Zavarivači

Na slici se nalazi tekst vezan za topologiju računarskih mreža, koji nismo stigli da završimo na času. Prepišite ovaj tekst u sveske. Naravno, naučite za desetominutni kontrolni.


уторак, 27. март 2018.

Priprema za kontrolni zadatakPriprema za kontrolni zadatak        


Predmet: Računari i programiranje

Oblast: Programiranje

4.4.2018 - završeno postavljanje rešenja. 

Bodovi za svaki zadatak dati su u zagradama, iza rešenja. Kriterijum ocenjivanja možete pogledati ovde.


LINIJSKA STRUKTURA:

1. U jednoj prodavnici mobilnih telefona cene su izražene u evrima. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program koji cene u evrima pretvara u dinare, po važećem kursu. ----> Rešenje.  (15)

2. Jedan pasionirani ljubitelj slatkiša, poželeo je da izračuna koliko kalorija svakoga dana unese, konzumirajući svoje omiljene bombone. Sa ambalaže je pročitao koliko kalorija sadrži 100g rafaelo kuglica, 50g toblerona, 100g čokoladnih bananica i 50g crne čokolade. Ako dnevno unese X grama rafaelo kuglica, Y grama toblerona, Z grama čokoladnih bananica i V grama crne čokolade, koliko kalorija je uneo? ---->Rešenje (30)

3. Domaćica je skuvala X litara paradajz soka. Koliko boca zapremine 0,75ml joj je potrebno?---->Rešenje (15)

4. Ako je za 10 litara soka od pomorandže potrebno iscediti 3kg pomorandži, koliko se soka može iscediti od N kg pomorandži?----> Rešenje (21)

5. Trgovac računa cenu proizvoda na sledeći način: Nabavnu cenu umanjuje  za procenat rabata, uvećava za procenat trgovačke marže i dodaje fiksni iznos od 0.05 din. Ako je nabavna cena X dinara, procenat marže Y, procenat rabata Z, kolika će biti krajnja (maloprodajna) cena proizvoda?----> Rešenje (30)


RAZGRANATA STRUKTURA:


1. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: odrediti da li je zbir dva cela broja paran ili neparan broj. ----> Rešenje (21)

2. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: odrediti da li je ostatak pri deljenju broja x, brojem y paran ili neparan broj.---->Rešenje (24)

3. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak : Ako se datum unosi kao tri broja, D, M, G odrediti da li je datum logičan (M manje ili jednako 12; ako je godina prestupna, a uneti mesec je 2, datum mora biti manji ili jednak 29, u suprotnom manji ili jednak 28; za ostale mesece smatraćemo da je broj dana 30. Za prestupnu godinu uzećemo samo uslov da je deljiva sa 4).---->Rešenje  (45)

4. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: Ukoliko je uneti broj x paran, izračunati njegov koren, u suprotnom, izračunati njegov kvadrat.---->Rešenje (18)

5. Nacrtati algoritam, uraditi test primer i napisati program za sledeći zadatak: Ako automobil dnevno prelazi X km, da li će za N dana potrošiti L litara goriva, ako se zna da na 100km troši Y litara goriva. ---->Rešenje (30)
CIKLIČNA STRUKTURA:

Za ove zadatke potrebno je uraditi samo algoritam i test primer za bar tri ciklusa.

1. Sabrati sve brojeve prve i druge stotine.-----> Rešenje (10)

2. Pomnožiti zbir brojeva prve stotine sa ostatkom pri deljenju broja X brojem Y. ---->Rešenje (15)

3. Izračunati prosečnu vrednost temperature za mesec februar, ako je temperatura merena svakog dana, tri puta dnevno. ----->Rešenje (18)

4. U skupu od N prirodnih brojeva, izračunati zbir brojeva deljivih sa 3 i zbir brojeva deljivih sa 2, pa odrediti njihovu apsolutnu razliku.----->Rešenje (20)

5. Ako se početni broj X sukcesivno uvećava za 2*i, kolika će biti njegova vrednost na kraju ciklusa. ----->Rešenje (25)