понедељак, 4. јун 2018.

Računarske mreže - pitanja i odgovori

1. Šta je računarska mreža?

Dva ili više računara povezanih tako da mogu da koriste zajedničke hardverske i softverske resurse nazivamo računarskom mrežom.

2. Šta je sve moguće deliti u računarskoj mreži?

U računarskoj mreži povezani računari dele podatke, programe i uređaje (na primer štampače i hard diskove).

3. Po kom kriterijumu se računarske mreže dele na lokalne i široko-pojasne?

Kriterijum za ovakvu podelu je prostor koji mreže pokrivaju.

4. Internet spada u koju vrstu mreže?

Internet je širokopojasna mreža, našira moguća, odnosno globalna računarska mreža.

5. Čime su računari u mreži povezani?

Računari koji čine računarsku mrežu su međusobno povezani komunikacionim linijama.

6.  Navedi vrste komunikacinoih linija u računarskoj mreži.

Komunikacioni linije možemo podeliti na žičane i bežične. Žičane komunikacione linije su upredene parice, koaksijalni kabal i fiber-optički kabal, a bežične komunikacione linije su mikro talasi, satelitski sistemi i radio talasi.

7. Koji problem je izražen kod mikrotalasnih sistema

Izražen je problem optičke vidljivosti, a to znači da između predajnika i prijemnika ne sme da postoji fizička prepreka.

8. Koju vrstu signala koristi fiber-optički kabal?

Koristi svetlosni signal.

9. Ako su računari povezani u jednu liniju, pri čemu ispadanje iz rada jednog računara izaziva prekid rada cele mreže, o kojoj vrsti topologije govorimo?

Govorimo o topologiji magistrale.

10. Kako se zove teorijska topologija, koja se u praksi ne sreće?

To je topologija potpuno povezanih računara.


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.